Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Akademickie Gimnazjum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra
Grono pedagogiczne wywodzi się głównie z publicznych szkół Gniezna i okolic. Są to doświadczeni pedagodzy, w większości pracujący w gimnazjach, legitymujący się co najmniej kilkuletnim stażem pracy. Na ścieżce awansu zawodowego są nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi. Przede wszystkim jest to jednak kadra twórcza, z mnóstwem pomysłów, entuzjastycznie nastawiona do projektu naszego gimnazjum. Istotny jest także fakt, że cieszą się zaufaniem i życzliwością uczniów, są wymagający ale jednocześnie przyjaźni w stosunku do swoich podopiecznych. Powyższe argumenty stanowiły jeden z podstawowych elementów gromadzenia kadry pedagogicznej.

Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Wieloletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i uczenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor
mgr Edyta Beśka
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą.
Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji (np.: SPRZĄTANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP).
Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły , wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: "Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień", "Kurs profilaktyki HIV/AIDS", "Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii", "Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym", ,,Strategie aktywnego nauczania").
Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum.
Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:"(…)nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć"(A. Einstein).
Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne.
Chcę, by młodsze dzieci poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2021 by Dział IT GSW Milenium