Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Akademickie Gimnazjum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra
Grono pedagogiczne wywodzi się głównie z publicznych szkół Gniezna i okolic. Są to doświadczeni pedagodzy, w większości pracujący w gimnazjach, legitymujący się co najmniej kilkuletnim stażem pracy. Na ścieżce awansu zawodowego są nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi. Przede wszystkim jest to jednak kadra twórcza, z mnóstwem pomysłów, entuzjastycznie nastawiona do projektu naszego gimnazjum. Istotny jest także fakt, że cieszą się zaufaniem i życzliwością uczniów, są wymagający ale jednocześnie przyjaźni w stosunku do swoich podopiecznych. Powyższe argumenty stanowiły jeden z podstawowych elementów gromadzenia kadry pedagogicznej.

Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Wieloletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i uczenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor
mgr Edyta Beśka
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą.
Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji (np.: SPRZĄTANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP).
Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły , wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: "Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień", "Kurs profilaktyki HIV/AIDS", "Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii", "Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym", ,,Strategie aktywnego nauczania").
Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum.
Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:"(…)nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć"(A. Einstein).
Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne.
Chcę, by młodsze dzieci poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Biologia
mgr Wiesława Bruch (2A, 2B)
Mówię o sobie, że jestem biologiem, gdyż ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 września tego roku jestem emerytowanym nauczycielem, choć się nim nie czuję. Przepracowałam w zawodzie 36 lat, nauczając głównie młodzież licealną, z małym epizodem w szkole podstawowej. W przebiegu pracy zawodowej osiągnęłam stopień nauczyciela dyplomowanego, liczne certyfikaty oraz dowody uznania w postaci Medalu Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanej przez MEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagrody Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego oraz liczne nagrody Dyrektora Szkoły. Jestem bardzo zaangażowana w propagowanie edukacji proekologicznej i prozdrowotnej, m.in. akcji „Drugie życie”, promującej bezinteresowne dawstwo narządów po śmierci.
Staram się, żeby uczniowie przychodzili na lekcje biologii z uśmiechem i zadowoleni, że nie zmarnowali czasu, również z uśmiechem z nich wychodzili. Biologia jest moją pasją i tą pasją do odkrywania tajemnic przyrody chcę zarazić młodych ludzi.
Biologia
mgr Joanna Tomczak (3A, 3B)
Biologię ukończyłam w 2001 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1998–2001 odbyłam kurs pedagogiczny, który uprawnił mnie do nauczania biologii i przyrody.
W 2003 roku na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie ukończyłam studia podyplomowe: wychowanie do życia w rodzinie.
Pracując od 2001 roku nabyłam doświadczenie zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym.
Bardzo lubię współpracować z młodymi ludźmi, pokazywać im, że nauki przyrodnicze są bardzo ciekawe. Realizacja tego celu wymaga pasji, miłości do przedmiotu, chęci dokształcania się i stosowania wielu innowacyjnych metod.
Dzięki kilkunastoletniej pracy z młodzieżą na lekcja wychowania do życia w rodzinie, jest mi łatwiej zrozumieć problemy i obawy życiowe młodego człowieka.
Chemia
mgr Daria Przybysz (2A, 2B, 3A, 3B)
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział chemii. Od kiedy pamiętam, zawsze lubiłam bawić się w szkołę (ja oczywiście zawsze w roli nauczyciela). Marzenia się spełniają i od 2002 roku jestem nauczycielem chemii. Chemia jako przedmiot, budzi wiele obaw wśród dzieci i młodzieży. Ja staram się pokazać, że chemia to niesamowita, bardzo szeroka a przede wszystkim ciekawa dziedzina nauki. Wiadomości przekazuję przez doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i życzliwą.
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Łubiński (3A, 3B)
.
Fizyka
mgr Rafał Macioszek (2A, 2B, 3A, 3B)
Nauczycielem fizyki jestem nieustannie od 1989 roku. Pracowałem z młodzieżą na każdym szczeblu tj. szk. podstawowej (ok. 8 lat), gimnazjach i dodatkowo w wielu szkołach ponadgimnazjalnych (liceach i zespołach szkół zawodowych) miasta Gniezna. Od 1994 roku pracuję jako fizyk w III Liceum Ogólnokształcącym. W nauczaniu fizyki zależy mi na właściwym odkrywaniu prawd i inspirowaniu młodzieży do samodzielnego ich poszukiwania, a w konsekwencji do zachwycenia się nimi.
Geografia
mgr Anna Ochotna (2A, 2B, 3A, 3B)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego kierunek geografia społeczno-ekonomiczna. W szkole pracuję od 14 lat. Najdłużej jestem związana z ZSP nr 2 w Gnieźnie gdzie dzięki ukończonym studiom podyplomowym nauczam dodatkowo wychowanie fizycznego oraz etyki. Ze szkołą Milenium rozpoczęłam współpracę najpierw jako wykładowca geografii społeczno- ekonomicznej i hydrologii na studiach podyplomowych a później jako nauczyciel geografii w gimnazjum. Od 6 lat jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej a zawodowo osiągnęłam stopień nauczyciela dyplomowanego. Moje zamiłowanie do geografii od zawsze przejawiało się częstym podróżowaniem, poznawaniem świata i obcowaniem z przyrodą. Mimo wielu miejsc na świecie jakie dano mi zobaczyć najbardziej zachwyca mnie nasz piękny kraj. Staram się dzielić własnym doświadczeniem geograficznym tak aby zarazić młodzież do chęci poznania i fascynacji szeroko pojętą geografią. Zaangażowanie przez wiele lat w działalność sportową w dziedzinie lekkoatletyki a później piłki ręcznej, wiem że należy brać odpowiedzialność nie tylko za siebie ale również za całą drużynę i ze sobą współpracować bo zespół może więcej. Cieszę się, że mogę być w tym zespole.
Historia, WOS
mgr Beata Sitarek (Historia:3B. WOS: 2A, 2B, 3B.)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział historyczny o specjalności nauczycielskiej. W ramach studiów uzyskałam również kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. W szkole pracuję od dwóch lat, posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Historia nie zawsze jest ulubionym przedmiotem uczniów w szkole, dlatego w swojej pracy staram się pokazać dzieciom, że przedmiot ten nie musi być nudny i można dobrze się bawić poznając ważne wydarzenia z przeszłości. Historia to moja pasja, a zwłaszcza społeczeństwo i kultura w okresie PRL. Moim marzeniem jest wychowanie wielu pokoleń Polaków świadomych historii i kochających swoją ojczyznę.
Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi wielką radość, mam z nimi bardzo dobry kontakt. Dlatego poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych bardzo chętnie angażuję się w organizację różnego rodzaju imprez szkolnych, wyjść do teatru, kina itp. Jestem osobą młodą, energiczną, otwartą, życzliwą i kontaktową.
Historia, WOS,Wdżwr
mgr Marek Jabłoński ( Historia: 2A, 2B, 3A. WOS: 3A. Wdżwr: 2A, 2B.)
Uczę w szkole od dziewięciu lat. W tym okresie prowadziłem zajęcia na wszystkich poziomach od szkoły podstawowej do liceum. Jednak większość czasu spędziłem pracując z młodzieżą gimnazjalną. Swoją "filozofię" nauczania i relacji z uczniami opieram na metodach opracowanych przez T. Gordona zawartych w jego książce Wychowanie bez porażek w szkole. Moi uczniowie odnosili sukcesy w wielu konkursach historycznych na poziomie miasta, powiatu, rejonu (konkurs o początkach państwa polskiego, I miejsce w wojewódzkim konkursie historycznym - etap rejonowy, I, II, III miejsce w konkursie marynistycznym o ORP Gniezno). Od kilku lat jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego - wspieram inicjatywy uczniów, pomagam w organizacji imprez szkolnych, akcji charytatywnych itp.
Język angielski
mgr Justyna Nowakowska (2A, 2B, 3A, 3B)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. Obecnie realizuję się zawodowo ucząc w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Poza tym, wykładam dydaktykę i metodykę języka angielskiego na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Staram się, aby moi uczniowie rozumieli ważność znajomości języka angielskiego i nie bali się używać nabytej wiedzy w życiu codziennym. Nauczanie daje mi wiele satysfakcji a widoczne postępy uczniów są dalszą motywacją do pracy. Ważne jest też dla mnie, aby kształtować u uczniów chęć poznania innych kultur poprzez przybliżanie kultur państw anglojęzycznych. Chcę, aby uczniowie pamiętali, że nauka języka to nie tylko obowiązek, ale też zabawa, a przede wszystkim odkrywanie świata.
Język angielski
mgr Justyna Wiśniewska (2A, 2B, 3A, 3B)
Pracuję w zawodzie nauczyciela od 19 lat. Odkąd pamiętam, zawsze fascynowała mnie praca z dziećmi, zarówno tymi najmłodszymi jak i trochę starszymi. Bycie nauczycielem daje mi wiele satysfakcji i radości. Wiem z własnego doświadczenia, że najchętniej uczę się tego, co mnie interesuje dlatego uważam, że w dzieciach trzeba bezustannie wzbudzać ciekawość. Staram się przekazywać wiedzę jako narzędzie służące w praktyce, która później pomaga w tworzeniu dalszego, dojrzalszego życia dziecka jako dorosłego człowieka.
Język hiszpański
mgr Judyta Mierzejewska (2A, 2B, 3A)
¡Hola! ¿Qué tal? Językiem hiszpańskim zaraziłam się już w liceum. Wówczas stało się dla mnie jasne, że będzie on obecny w moim życiu znacznie dłużej niż licealne trzy lata. Ukończyłam Iberystykę ze specjalnością nauczycielską i podczas praktyk pedagogicznych odkryłam, jak wielką satysfakcję sprawia mi nauczanie języka hiszpańskiego oraz kontakt z uczniem. Postanowiłam zarażać swą pasją ludzi, którzy rozpoczynają intelektualną przygodę w tym zakresie. Podczas lekcji chciałabym zaszczepiać w uczniach chęć rozwoju, lekkość w komunikacji oraz otwartość na inne kultury. Ucząc inspirować – to mój cel.
Język niemiecki
mgr Joanna Gardynik (2A, 2B, 3B)
Jestem nauczycielem języka niemieckiego z piętnastoletnim stażem. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z uczniami różnych grup wiekowych. Pracowałam w szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadziłam kursy dla osób dorosłych. Najdłużej jednak, bo aż 12 lat nauczałam młodzież liceum ogólnokształcącego. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego a także specjalistą w zakresie dydaktyki języków obcych. Posiadam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Moim marzeniem jest zaszczepienie w uczniach pasji do nauki języka niemieckiego oraz uświadomienie im, jakie korzyści niesie ze sobą jego znajomość.
Język polski
mgr Magdalena Cytryńska-Kurzępa (3B)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13-letnim stażem pracy, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia polska o specjalności nauczycielskiej i dziennikarskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe na UAM w Poznaniu z zakresu terapii pedagogicznej i nauczania początkowego oraz w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku: nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem egzaminatorem maturalnym OKE w Poznaniu. Na co dzień uczę młodzież języka polskiego oraz młodsze dzieci języka angielskiego. Pełnię funkcję opiekuna koła dziennikarskiego i gazetki szkolnej. Prowadzę także zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych w GSW Milenium. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie nauczania. Moją pasją jest literatura oraz nauka języków obcych. Interesuję się translatologią oraz mass mediami. Praca z dziećmi i młodzieżą stwarza mi wiele powodów do odczuwania radości i satysfakcji, ale uczy też pokory. Staram się, by moi uczniowie odczuwali potrzebę obcowania z literaturą na co dzień, by była ona dla nich nie tylko nudną koniecznością, ale przede wszystkim dobrą zabawą i nauczycielką życia. W swojej pracy staram się kierować słowami: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości” (A.Einstein).
Język polski
mgr Agnieszka Konarkowska (2A)
Jestem nauczycielem od 14 lat związanym z oświatą. Pracowałam najpierw w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, gdzie jestem zatrudniona w chwili obecnej jako nauczyciel dyplomowany. Ukończyłam filologię polską, a także studia podyplomowe - informatykę. Ponadto od sześciu lat pracuję jako egzaminator OKE.
Najważniejszy jest dla mnie kontakt z młodzieżą i faktyczny wpływ na jej rozwój - stawiam na szczerość, indywidualizm i rzetelność. Kierunek studiów wybrałam ze względu na fascynację literaturą i sztuką, ale śmiem twierdzić, że w sposób skuteczny potrafię także wykładać gramatykę. Pragnę, aby moi uczniowie przeżyli ciekawą przygodę na lekcjach języka polskiego, a następnie uzyskali wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.
Język polski
mgr Tomasz Kujawski (2B, 3A)
Mam kilkunastoletni staż w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Od ośmiu lat pracuję na stanowisku instruktora teatralnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie, w roku 2009 przekształconym w Centrum Inicjatyw Kulturalnych 'Scena To Dziwna'. Za autorskie spektakle we własnej reżyserii otrzymywałem nagrody na ogólnopolskich i lokalnych przeglądach teatralnych.
Mam dobry kontakt z młodzieżą oparty na doświadczeniach w pracy z młodymi ludźmi w wieku gimnazjalnym i licealnym.
Nauczanie i ciągłe uczenie się obcowania z drugim człowiekiem i tekstami kultury to największa moja pasja i szansa na inspirujące, ciekawe zajęcia.
Matematyka
mgr Monika Górecka (3A, 3B)
Jestem absolwentką Politechniki Poznańskiej na kierunku matematyka oraz Studium Pedagogicznego w Poznaniu. Od przeszło sześciu lat pracuję w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach na różnych poziomach, ta praca przynosi mi satysfakcję każdego dnia. Swój warsztat pracy staram się organizować w ten sposób, aby rozbudzać w uczniach ciekawość i chęć do samorozwoju. W trakcie zajęć z uczniami jestem wymagająca, ale i cierpliwa, co w połączeniu potrafi przynieść zaskakująco dobre efekty w postaci sukcesów matematycznych moich uczniów. Jestem osobą otwartą, konkretną i logiczną, w życiu codziennym największą wartością jest dla mnie rodzina oraz przyjaźń oparta na lojalności.
„Matematyka jest jak nurt wody – zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem” - w myśl tej zasady staram się zrobić wszystko, co tylko mogę, by wszyscy moi uczniowie zrozumieli matematykę, a później ją polubili.
Matematyka
mgr Magdalena Skupińska (2A)
Jestem absolwentką Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. Ukończyłam również studia podyplomowe na UAM w Poznaniu z zakresu informatyki. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Od 7 lat pełnię funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum oraz z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki.
Matematyka to moja pasja od dzieciństwa, a nauczanie matematyki to od ponad 20 lat moje powołanie zawodowe, które wypełniam z entuzjazmem i satysfakcją. Od wielu lat jako wychowawca staram się, aby nauczanie nie było sprowadzane jedynie do przekazywania wiedzy, lecz aby także wprowadzało uczniów w świat wartości społecznych i moralnych. W tym kontekście warto przytoczyć słowa Jana Pawła II, który mówił: „ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej BYŁ, a nie tylko więcej MIAŁ - aby więc poprzez wszystko, co MA, co POSIADA umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, aby również umiał bardziej BYĆ, nie tylko Z DRUGIMI, ale także DLA DRUGICH ”.
Matematyka
mgr Marzena Tassarek (2B)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam także studia podyplomowe na WSNHiD w Poznaniu (kierunek filozofia z etyką). Swoje dwudziestoletnie doświadczenie jako nauczyciel matematyki zdobyłam, pracując w szkole ponadgimnazjalnej. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym OKE.
Interesuję się literaturą i psychologią.
Matematyka jest moją pasją, którą staram się zarazić moich uczniów, bo jak twierdził Charles Robert Darwin ,,matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł’’.
Plastyka
mgr Beata Dziurleja (2A, 2B)
Od 26 lat zajmuję się szeroko rozumianą edukacją plastyczną. Pracuję na różnych poziomach edukacyjnych, od przedszkola, poprzez młodzież oraz osoby dorosłe. To pozwala mi dokonywać ciekawych obserwacji i spostrzeżeń. Wiem, że sztuka dla niektórych może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą i dawać wiele satysfakcji. Staram się proponować ćwiczenia, które pozwalają na rozwój umiejętności twórczych uczniowi o uzdolnieniach plastycznych a także adresowane są do ucznia o przeciętnym zainteresowaniu przedmiotem.
Religia
mgr Magdalena Błachowiak (2A, 2B, 3A, 3B)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Teologiczny). W szkole pracuję od trzech lat zdobywając przez ten czas stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. Religia jest przedmiotem "innym" od pozostałych. Wiary nie da się nauczyć, dlatego też przede mną stoi zadanie przybliżenia, a często odnalezienia przez młodzież Boga, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Jestem młodym nauczycielem, dlatego łatwiej nawiązuję kontakt z młodzieżą, stając się ich przyjacielem, z którym mogą porozmawiać i na którego mogą liczyć. W kształtowaniu siebie i drugiego człowieka pomaga mi św. Jan Paweł II, który zachęcał by "od siebie wymagać, chociażby inni od nas nie wymagali". Praca z młodzieżą przynosi mi satysfakcję, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Sikorski (2A,2B,3A,3B)
Jestem absolwentem PWSZ w Koninie (Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia) oraz AWF w Poznaniu. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Obecnie jestem sędzią piłkarskim IV ligi. Chciałbym, aby każdy uczeń po zakończeniu swojej edukacji miał nawyk oraz potrzebę podejmowania aktywności ruchowej. Chcę pokazać uczniom, że rekreacja to nie tylko piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy taniec lecz także inne mniej znane dyscypliny sportowe jak unihokej, badminton czy nordic walking przy których też można świetnie się bawić jak i zmęczyć. Na koniec chciałbym przytoczyć słynne powiedzenie dr Oczko, "że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może zastąpić wszystkie leki razem wzięte". Amerykanie obliczyli, że jeden dolar wydany na profilaktykę pozwala zaoszczędzić 4 dolary na późniejszym leczeniu.
Wychowanie fizyczne
mgr Bartłomiej Szafrański (2A, 2B, 3B)
Jestem absolwentem AWF w Poznaniu. Wcześniej pracowałem z młodzieżą ze szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie związany jestem z klubem sportowym PKS "Kozal" Gniezno, gdzie pełnię funkcję skarbnika i instruktora koszykówki. Staram się uczniom pokazać, że sport jest dla każdego i można zawsze znaleźć coś dla siebie. Zakładam, że nie każdy jest mistrzem świata, ale każdy powinien uprawiać jakąś dyscyplinę sportową.
Zajęcia artystyczne
mgr Agnieszka Żółtowska (2A, 2B)
Jestem absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej. Od 17 lat pracuję w placówkach oświatowych. Przez 13 lat prowadziłam zespoły wokalne oraz instrumentalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie a po jego likwidacji zostałam zatrudniona w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gnieźnie gdzie uczę kształcenia słuchu. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W wolnych chwilach śpiewam z młodymi wokalistami w MOKu.
Odczuwam wielką satysfakcję, gdy dzielę się swoją pasją. Często po szkolnym dzwonku uczniowie „śpiewająco” opuszczają klasę.
Zajęcia techniczne
mgr Magdalena Domagała ( 3A, 3B)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy. Ukończyłam Kolegium nauczycielskie w Wałczu na kierunku nauczanie początkowe i plastyka. Tytuł magistra sztuki zdobyłam na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jestem nauczycielem z pasją. Wciąż poszukuję, próbuję. Tworzę decoupage i witraże w technice Tiffaniego.
W swojej pracy staram się, aby moi uczniowie odkryli w sobie pasję i wyrazili siebie poprzez swoje działania. Pamiętajmy, że każde dziecko ma talent.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium