Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Kryteria przyjęć
;
Akademickie Gimnazjum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Kryteria przyjęć

1.Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum jest:

   a) średnia ocen: co najmniej 4,0 na świadectwie z klasy piątej oraz z pierwszego półrocza klasy szóstej.

   b) co najmniej dobre zachowanie na świadectwie z klasy piątej oraz z pierwszego półrocza klasy szóstej.

 

2. Postępowanie kwalifikacyjne składa z się następujących elementów:

    a) rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami kandydata)

    b) rozmowy z kandydatem

    c) weryfikacji wyników nauczania ze szkoły podstawowej

    d) weryfikacji ocen z zachowania.

 

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

4. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów postępowania kwalifikacyjnego.

 

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie do 14- tu dni od dnia otrzymania decyzji.

 

6. Uczniem Gimnazjum staje się każdy kandydat, który wskutek postępowania rekrutacyjnego zostanie wpisany przez dyrektora Gimnazjum na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z organem prowadzącym Gimnazjum.

 

7. Dyrektor szkoły do końca lutego każdego roku na stronie internetowej Akademickiego Gimnazjum Milenium ogłasza harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale średnia z klasy 6 i rozmowa
z dyrektorem szkoły.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2021 by Dział IT GSW Milenium