Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zasady rekrutacji
;
Akademickie Gimnazjum Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl/


Drugi krok

Złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa z klasy piątej (istnieje możliwość poświadczenia kserokopii w sekretariacie gimnazjum)
  • zaświadczenie (poświadczone przez macierzystą szkołę podstawową) o średniej ocen z pierwszego półrocza klasy szóstej wraz z informacją o ocenie z zachowania (w przypadku zapisywania dziecka przed zakończeniem pierwszego półrocza zaświadczenie prosimy dostarczyć w późniejszym terminie),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • dowód wpłaty wpisowego - 50 zł (nie podlega zwrotowi) - nr konta 12 1090 1375 0000 0001 1358 5675
oraz podpisanie kwestionariusza dla kandydata.

Trzeci krok

Spotkanie przyszłych gimnazjalistów i rodziców z dyrekcją szkoły. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2021 by Dział IT GSW Milenium